Inhalacje na kaszel, katar albo zatoki

Inhalacja jest zabiegiem mającym na celu wprowadzenie do dróg oddechowych par wód mineralnych (na przykład soli fizjologicznej - 0,9% NaCl) lub też leków w postaci rozpylanych [...]